เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
NEW
บริการปั๊มฉายา
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ เตรียม พอยท์ในเกมส์ เหรียญยศ เหรียญกล้าหาญ เหรียญกล้าหาญมาสเตอร์ ระยะเวลา
50 16200 0 30 3 1วัน เงินไม่เพียงพอ
75 27000 0 50 5 1วัน เงินไม่เพียงพอ
150 54000 0 100 10 2วัน เงินไม่เพียงพอ
225 81000 0 150 15 3วัน เงินไม่เพียงพอ
300 108000 0 200 20 4วัน เงินไม่เพียงพอ
450 162000 0 300 30 5วัน เงินไม่เพียงพอ
45 20000 32 8 4 1วัน เงินไม่เพียงพอ
100 50000 80 20 10 2วัน เงินไม่เพียงพอ
150 75000 120 30 15 3วัน เงินไม่เพียงพอ
200 100000 160 40 20 4วัน เงินไม่เพียงพอ
300 150000 240 60 30 5วัน เงินไม่เพียงพอ
500 250000 400 100 50 6วัน เงินไม่เพียงพอ
ตารางคิว
ชื่อบัญชี ไอดี Garena แพ็คที่เลือก สถานะ เวลา
poxxx poxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 50 รอเริ่มงาน 2018-05-27 20:24:43
noxxx poxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 50 รอเริ่มงาน 2018-05-27 17:41:26
41xxx texxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB150 เริ่มงานแล้ว 2018-05-26 08:50:34
20xxx 09xxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 50 เส็จเรียบร้อย 2018-05-19 18:26:19
08xxx ahxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-05-17 17:29:16
baxxx tuxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 75 เส็จเรียบร้อย 2018-05-17 16:18:11
khxxx kkxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 300 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-05-15 16:39:29
soxxx caxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 50 เส็จเรียบร้อย 2018-05-14 15:54:06
68xxx inxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 500 เส็จเรียบร้อย 2018-05-14 14:03:39
25xxx opxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 75 เส็จเรียบร้อย 2018-05-12 15:07:02
maxxx loxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 200 เส็จเรียบร้อย 2018-05-12 08:03:31
sixxx gjxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 500 เส็จเรียบร้อย 2018-05-11 16:35:43
vkxxx vkxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 300 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-05-11 13:56:22
texxx 08xxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 50 เส็จเรียบร้อย 2018-05-09 20:52:47
24xxx Zexxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 50 เส็จเรียบร้อย 2018-05-09 18:01:23
17xxx omxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 150 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-05-08 15:13:03
17xxx omxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-05-05 12:17:28
kaxxx mixxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 200 เส็จเรียบร้อย 2018-05-01 13:41:06
boxxx noxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 75 ไอดี-รหัสผ่าน ผิดพลาด 2018-04-30 00:47:42
caxxx jjxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 50 เส็จเรียบร้อย 2018-04-23 01:06:49