เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
NEW
บริการปั๊มฉายา
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ เตรียม พอยท์ในเกมส์ เหรียญยศ เหรียญกล้าหาญ เหรียญกล้าหาญมาสเตอร์ ระยะเวลา
150 54000 0 100 10 2วัน เงินไม่เพียงพอ
225 81000 0 150 15 3วัน เงินไม่เพียงพอ
300 108000 0 200 20 4วัน เงินไม่เพียงพอ
450 162000 0 300 30 5วัน เงินไม่เพียงพอ
100 50000 80 20 10 2วัน เงินไม่เพียงพอ
150 75000 120 30 15 3วัน เงินไม่เพียงพอ
200 100000 160 40 20 4วัน เงินไม่เพียงพอ
300 150000 240 60 30 5วัน เงินไม่เพียงพอ
500 250000 400 100 50 6วัน เงินไม่เพียงพอ
ตารางคิว
ชื่อบัญชี ไอดี Garena แพ็คที่เลือก สถานะ เวลา
51xxx poxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB150 เส็จเรียบร้อย 2019-01-19 15:36:37
naxxx boxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 225 เส็จเรียบร้อย 2019-01-16 11:56:51
09xxx zxxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB150 เส็จเรียบร้อย 2019-01-15 07:48:33
xxx GGxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 300 เส็จเรียบร้อย 2019-01-13 20:47:13
zxxxx zxxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 Point ในเกมส์ไม่พอ 2019-01-02 21:58:26
31xxx arxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB150 ไอดี-รหัสผ่าน ผิดพลาด 2019-01-02 19:23:48
56xxx tyxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-12-17 13:30:36
xxx wwxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-12-01 11:47:43
19xxx chxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-11-28 11:08:17
31xxx Boxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-11-27 06:23:27
foxxx skxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-11-19 22:31:39
20xxx Chxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-11-15 14:17:11
19xxx chxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-11-11 19:26:02
20xxx Chxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-11-05 13:51:24
56xxx zexxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB300 เส็จเรียบร้อย 2018-10-29 21:51:34
pexxx Pexxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-10-23 18:38:53
foxxx zexxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 300 เส็จเรียบร้อย 2018-10-20 16:57:19
20xxx Chxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-10-17 14:45:43
apxxx Coxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-10-16 21:41:16
apxxx Coxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-10-15 18:30:08
xxx ztxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-10-10 22:05:03
35xxx roxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-10-09 10:33:43
gaxxx gaxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB300 เส็จเรียบร้อย 2018-10-07 09:46:57
taxxx 08xxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB150 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-10-04 14:42:49
69xxx pexxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB150 เส็จเรียบร้อย 2018-09-29 09:55:08
waxxx woxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB150 เส็จเรียบร้อย 2018-09-28 17:09:13
26xxx gexxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-09-26 23:30:59
waxxx quxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 300 เส็จเรียบร้อย 2018-09-24 16:34:45
stxxx naxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-09-24 12:39:51
71xxx gnxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 300 เส็จเรียบร้อย 2018-09-24 07:01:57
62xxx kaxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 200 เส็จเรียบร้อย 2018-09-16 19:21:47
naxxx baxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-09-04 17:14:18
15xxx myxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB300 เส็จเรียบร้อย 2018-08-26 23:25:40
texxx texxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB 225 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-08-24 19:56:10
jaxxx jaxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 300 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-08-24 09:08:52
pexxx Doxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-07-29 11:52:44
17xxx Thxxx เส็จเรียบร้อย 2018-07-25 18:18:15
27xxx wixxx เส็จเรียบร้อย 2018-07-24 20:48:48
mrxxx paxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 150 เส็จเรียบร้อย 2018-07-23 23:21:14
20xxx 08xxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB300 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-07-15 06:59:38
haxxx kpxxx เส็จเรียบร้อย 2018-07-14 21:58:58
pexxx pexxx เส็จเรียบร้อย 2018-07-13 21:22:34
20xxx ixxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 เส็จเรียบร้อย 2018-07-13 17:07:20
thxxx mixxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 300 เส็จเรียบร้อย 2018-07-10 19:12:08
85xxx joxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 200 เส็จเรียบร้อย 2018-07-08 01:01:55
wexxx Waxxx Packageภารกิจตีฝ่า ฉายาPB 100 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-06-29 23:14:24
wexxx Waxxx Packageภารกิจจู่โจมพิเศษ ฉายาPB150 Point ในเกมส์ไม่พอ 2018-06-29 23:11:11
asxxx Anxxx เส็จเรียบร้อย 2018-06-18 12:07:17
krxxx Krxxx เส็จเรียบร้อย 2018-06-04 18:52:27
koxxx koxxx เส็จเรียบร้อย 2018-06-03 13:52:43